mocz d. zbiórka na metoksykatecholaminy

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU na badanie Metoksykatecholaminy

Mocz na dobową zbiórkę zbieramy w następujący sposób:

1. Rano w dniu rozpoczęcia zbiórki - pierwszego moczu porannego nie zbieramy, i dopiero od tego momentu zaczynamy zbiórkę.

2. Przed rozpoczęciem zbiórki do naczynia wlewamy 10ml kwasu solnego o stężeniu 6mol/L (dostępny w laboratorium)

3. Każdą kolejną porcję moczu zbieramy do naczynia, włącznie z moczem rannym następnego dnia. Przez cały okres zbierania, naczynie z zebranym moczem przechowujemy w chłodnym miejscu.

4. Po zakończeniu zbiórki mierzymy ilość zebranego moczu i w przypadku uzyskania ilości mniejszej niż 600ml zbiórkę należy powtórzyć. Jeżeli zebrana ilość jest większa niż 600 ml całość moczu dokładnie mieszamy kilkakrotnie przekręcając naczynie – nie należy wstrząsać, po czym odlewamy ok. 100 ml do standardowego naczynia do badania moczu, które podpisujemy imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz wpisujemy całkowita ilość zebranego moczu. Tak uzyskaną próbkę moczu przekazujemy bezzwłocznie do laboratorium, pamiętając, aby cały czas była chłodzona. Laboratorium przyjmuje próbki wyłącznie od poniedziałku do piątku, do godz. 10.00.

5. Ścisłe przestrzeganie tej instrukcji ma istotny wpływ na jakość oznaczenia.

(ver. 02-2004)