instrukcja pobierania dla moczu bakteriologicznie - URICULT

Instrukcja pobierania moczu na badanie bakteriologiczne przy użyciu podłoża typu URICULT

 1.  Próbkę moczu należy pobrać rano podczas pierwszego opróżniania pęcherza.

 2.  Bezpośrednio przed oddaniem moczu należy dokładnie  umyć się, nie stosować środków bakteriobójczych.

 3.  Sprawdzić datę ważności opisaną na pojemniku. Pojemniki przeterminowane oraz takie w których kolorowe podłoże oddzieliło się  od plastykowej łopatki nie mogą być użyte do badania.

 4.  Odkręcić zakrętkę z podłożem w kształcie lizaka i odłożyć na czyste miejsce w taki sposób, aby podłoże nie miało z niczym kontaktu (najlepiej postawić pionowo na zakrętce). Nie dotykać podłoża pacami.

 5.  Pierwszą partię moczu oddać do sedesu, a następnie pobrać próbkę do pojemnika typu URICULT w ilości minimum połowy pojemnika, po czym resztę moczu oddać do sedesu.

 6.  Włożyć podłoże do pojemnika z moczem i dokładnie zakręcić zakrętkę. Przekręcając delikatnie pojemnikiem doprowadzić do całkowitego nawilżenia całego podłoża. Po  minimum 10 sekundach odkręcić zakrętkę i wylać pozostały mocz. Po czym ponownie szczelnie zakręcić pojemnik.

 7.   Podpisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta wraz z datą urodzenia.

 8.  Do czasu oddania do laboratorium przechowywać w chłodnym miejscu.

 UWAGA

Jeżeli mocz przekazywany jest do badania w czasie, gdy pacjent zażywa antybiotyki, należy podać jakie i od kiedy zażywane.

 Przestrzeganie tych zasad, w istotny sposób wpływa na jakość wyniku badania moczu, a zatem Państwo także macie wpływ na uzyskany rezultat.

 Ver. 05-2009