instrukcja pobierania dla moczu bakteriologicznie

Instrukcja pobierania moczu na badanie bakteriologiczne

 1.  Próbkę moczu należy pobrać rano podczas pierwszego opróżniania pęcherza, najlepiej do specjalnego pojemnika.

2.  Bezpośrednio przed oddaniem moczu należy dokładnie  umyć się, nie stosować środków bakteriobójczych.

3.  Pierwszą partię moczu oddać do sedesu, a następnie pobrać próbkę, po czym resztę moczu oddać do sedesu. Naczynie z moczem dokładnie podpisać i niezwłocznie przekazać do laboratorium.

4.  W przypadku dzieci niedopuszczalne jest pobieranie próbki moczu z nocnika.

5.  Naczynie do moczu w formie torebki przyklejamy dziecku po jego umyciu i tylko bezpośrednio przed spodziewanym oddaniem moczu. Niedopuszczalne jest kilkugodzinne oczekiwanie na oddanie moczu.

6.   Naczynie jałowe przeznaczone do badania bakteriologicznego należy otworzyć dopiero przed oddaniem moczu - nie otwierać wcześniej z uwagi na możliwość zainfekowania.

UWAGA

Jeżeli mocz przekazywany jest do badania w czasie, gdy pacjent zażywa antybiotyki, należy podać jakie i od kiedy zażywane - informacja ta jest szczególnie ważna w przypadku badania bakteriologicznego.

Przestrzeganie tych zasad, w istotny sposób wpływa na jakość wyniku badania moczu, a zatem Państwo także macie wpływ na uzyskany rezultat.

Opracowano na podstawie ECLM – European Urinalysis Group 4th dryft.

Ver. 05-2005