instrukcja pobierania dla moczu ogólnego i bakteriologicznego

Instrukcja pobierania moczu na badanie ogólne

1.  Próbkę moczu należy pobrać rano podczas pierwszego opróżniania pęcherza, najlepiej do specjalnego pojemnika.

2.  Bezpośrednio przed oddaniem moczu należy dokładnie  umyć się, nie stosować środków bakteriobójczych.

3.  Pierwszą partię moczu oddać do sedesu, a następnie pobrać próbkę, po czym resztę moczu oddać do sedesu. Naczynie z moczem dokładnie podpisać i niezwłocznie przekazać do laboratorium.

4.  W przypadku dzieci niedopuszczalne jest pobieranie próbki moczu z nocnika. 

5.  Naczynie do moczu w formie torebki przyklejamy dziecku po jego umyciu i tylko bezpośrednio przed spodziewanym oddaniem moczu. Niedopuszczalne jest kilkugodzinne oczekiwanie na oddanie moczu.

 

Opracowano na podstawie ECLM – European Urinalysis Group 4th dryft.

Ver. 05-2005