pobieranie śliny

Instrukcja pobierania śliny do probówki Salivette

1.        Próbki śliny należy pobierać o porach zaleconych przez lekarza. Jeśli lekarz nie udzielił instrukcji, ślinę należy pobrać przed porannym szczotkowaniem zębów. W ciągu dnia, ślinę należy pobierać po upływie co najmniej 30 minut od jedzenia lub picia

2.        Przytrzymać probówkę za obręcz wkładki i wyjąć korek. Wyjęcie korka będzie łatwiejsze, jeśli zostanie on nieco wygięty na boki.

3.        Wyjąć tampon z wkładki, pozostawiając wkładkę w probówce.

4.        Pobrać ślinę zgodnie ze wskazówkami lekarza. Jeśli lekarz nie udzielił instrukcji, tampon należy żuć przez chwilę lub włożyć go pod język. Tampon należy trzymać w ustach do chwili, gdy nie można się dłużej powstrzymać przed przełknięciem wydzielanej śliny (następuje to zazwyczaj po 30-45 sekundach, lecz czas ten może być dłuższy w przypadku umieszczenia tamponu pod językiem).

5.        Wyjąć nasączony tampon z ust i włożyć go do wkładki, a następnie zamknąć mocno probówkę zatyczką.

6.       Probówkę  wraz z zawartością należy niezwłocznie przekazać do laboratorium. Jeśli nie można tego zrobić natychmiast, probówkę należy przechowywać w lodówce (do 12 godzin).