Koagulologia

Koagulologia

Antytrombina III

do 5 dni

APTT - czas częściowej tromboplastyny po aktywacji

1 dzień

Białko C aktywność

do 30 dni

Białko S

do 30 dni

Czas trombinowy

do 3 dni

Czynnik V Leiden

do 40 dni

D-Dimery

1 dzień

Fibrynogen

1 dzień

PT - czas protrombinowy

1 dzień